Viveka Overland

 
 
Om författaren:

Är född 1953 och har en fil kand i kulturvetenskapliga ämnen. Arbetar som Publishing Manager vid Bohusläns museum och har tidigare arbetat med kulturmiljövård och publik verksamhet bl a information och museibutik.

Ansvarar sedan 1992 för museets förlag och är redaktör för årsboken Bohuslän som ges ut tillsammans med Bohusläns hembygdsförbund.

Om böckerna:

Har författat rapporter och kulturmiljöprogram och flertal artiklar i årsböcker och antologier samt böckerna Gustafsberg – Sveriges äldsta badort, 1991 och 2004, Utflykter till Din historia 1994, Den vackraste genvägen/The Scenic Route, 2000 och Bohus Stickning på nytt. The Revival, 2015.
 

 

Kontakt

Ragnestål Företagsutveckling 072-5061234 catharina@ragnestal.se