Kvinnorna på Skaftö väljer företagande

08.03.2016 09:32

Artikel i Bohusläningen på internationella kvinnodagen:

Det spirar av företagande i Lysekils kommun och på Skaftö spirar det just nu lite extra. Tre företagare har inför internationella kvinnodagen träffats för att prata om hur man lyckas.

Catharina Ragnestål, ekonom och företagscoach är en av spindlarna i nätet när det gäller kvinnliga företagare på Skaftö.

– Många av oss är ensamföre­tagare och behöver varandra för att utvecklas, säger hon.

Den första mässan för kvinnliga företagare var på Rågårdsviks pensionat för fyra år sedan. Marie Erbéus, arkitekt och Lisa Larsson, restauratör, är några av de kvinnor som var med från början. Mässan blev succé med 25 utställare och sedan har det löpt på.

– Nätverkande och marknads­föring är några av nycklarna till framgång, menar de tre före­tagarna.

Medan Catharina Ragnestål och Lisa Larsson arrangerade den första mässan så deltog Marie Erbéus som utställare.

– Jag fick reda på vilka andra företagare som fanns här på ön och fick samtidigt visa min egen verksamhet, säger Marie Erbéus.

Syftet var att locka både före­tagare och privatpersoner vilket man också lyckades med. Den senaste mässan hölls i höstas. Restauratörer, hantverkare, frisörer, designers, friluftsentreprenörer och klädföretagare mötte åter upp.

 

De tre pekar på fördelen med att verka på en ö – även om det finns en bro. Den har sin tydliga avgränsning och bildar ramen runt det som är vi eller vårt. Det är även lätt att hitta det man söker.

 

Finns det då någon skillnad mellan kvinnor och män som ­företagare?

Förmodligen inte, gissar före­tagarna runt bordet. För så väl kvinnor som män krävs flexibilitet och uthållighet och ibland flera ben att stå på.

Samtidigt finns det händelser som gör att man kan fundera på om det alltid är jämlikt. Marie Erbéus, har som projektansvarig inredningsarkitekt med erfarenhet från flertalet husrenoveringar, märkt hur kvinnligt företagande ibland värderas annorlunda.

Hon berättar att av alla fakturor som gått till en slutkund i en husrenovering, där de flesta skickas av män, har det exempelvis hänt att det är just städfakturan som skickats av en kvinna som studerats mer ingående.

– Jag vill inte tro att det skall vara lättare för en man att fakturera, kanske är det bara så enkelt att en kund har lättare att relatera till arbetet runt en dammsugare än en grävskopa! säger Marie Erbéus.

 

I Nyföretagarbarometern som presenterades i veckan ligger ­Lysekil bra till. När det gäller det kvinnligt företagande är de senaste siffrorna från Företagarna 2013 och där ligger Lysekil i topp inom Bohusläningens område med 30,8 procent.

– Det känns som om det förhållandet gäller fortfarande, säger Kristina von Schenck, näringslivssamordnare på Lysekils kommun. Samtidigt är det är en tydlig skillnad när det gäller Lysekils stad och Skaftö.

– I Lysekil har vi traditionellt haft tung industri – kvinnorna har varit lönearbetande. Nyföretagandet har varit ganska svagt. På Skaftö har det varit tvärt om. Männen har fiskat medan kvinnorna löst jobben i land. Det handlar om kulturella skillnader.

Men nu har det skett ett trendbrott. Det finns det inte lika mycket stor industri längre.

– Vi har en uppväxande generation som tänker nytt. Och när det gäller ungt företagande är Lysekil också i topp i regionen. Och uppdelningen mellan unga tjejer och killar är hälften-hälften, säger Christina som menar att det lovar gott inför framtiden och kvinnligt förtagande i kommunen.

Undersökningar visar att de som haft UF-företag i högre andel startar företag senare i livet.

Kontakt

Ragnestål Företagsutveckling 072-5061234 catharina@ragnestal.se